Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Trung Quốc

  Thành cổ này đã tồn tại được hơn 1300 năm và cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số. Nơi đây mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn vì ở phía Tây Nam của thị trấn có một ngọn núi dáng trông giống một con phượng hoàng bay lên.
Ảnh xinh của bạn @long.explorer [IG]