Núi Thủng - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

  Thiên nhiên thật vi diệu khi tạo ra một khung cảnh rất lạ và đặc biệt như này.
  Trong chuyến đạp xe độc hành một vòng Cao Bằng tôi đã đạp vào đây, lúc đó nơi này còn rất vắng vẻ và là nơi đánh bắt cá của người dân quanh đây. Mấy thanh niên người Tày cứ rủ tôi ở lại tối ăn cá nướng u rượu men lá mà lúc đó vội quá không ở lại được. Thật tiếc!
Diêm Đăng Dũng