Những hình ảnh hoa Mai Anh Đào tại khu Cầu Đất, Đà Lạt.

  Năm nay hoa cứ sao sao ấy mọi người ạ. Mới chỉ đầu mùa nhưng có cây lá đã ra um tùm, có cây hoa đã bắt đầu tàn rồi.
Cre: Phạm Đức