Những bài review về Phú Quý...

  Những bài review về Phú Quý có quá nhiều rồi nên mình không chia sẻ gì thêm. Chỉ nói vài từ là sau này có dịp sẽ quay lại vì cảnh thiên nhiên đẹp và người dân hiền và chân thật quá. Bấy nhiêu thôi đã đủ với mình.
Cre: Tieu Anh Vuong