Ngoại ô trung tâm Đà Lạt ...

  Ngoại ô cách trung tâm Đà Lạt 18km vẫn có một nơi đẹp tựa Châu Âu yên bình như thế này.
Cre: Quang Đà Lạt Studio