Mời anh lên Cao Bằng quê em

Mời anh lên Cao Bằng quê em
Xứ nghèo gạo trắng nước trong bốn mùa
Anh ơi đừng sợ nắng mưa
Tới rồi dịu ngấm còn chưa muốn về
  Gợi ý những địa điểm du lịch Cao Bằng nhất định phải check-in một lần.
  • Thác Bản Giốc
  • Đèo Mã Phục
  • Hồ Thang Hen
  • Động Ngườm Ngao
  • Nghiêu Sơn Lĩnh
  • Di tích Pác Bó
  • Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc
  • Làng đá cổ Cao Bằng
ảnh: Thảo Ku