THÁNG 6 - 7 NÀY CHÚNG TA CÓ HẸN VỚI MÙA SEN HANG MÚA

  Ninh Bình mùa này vừa có sen nở lại vừa có lúa chín, nhanh nhanh chốt kèo đi ngay còn kịp nha.
Cre: Huy Tuấn