Mộc Châu vào mùa mận chín

  Đến hẹn lại lên, mùa mài răng mà bao nhiêu người mong đợi cũng đã sắp đến.
  30/04 - 01/05 này, hẹn nhau phá đảo hết các vườn mận Mộc Châu đi thôi nào!
Cre: Ba Đứa Mình