Cao Bằng tháng 12

  Ấp ủ giấc mơ Cao Bằng tháng 10 nhưng mình đã lỡ hẹn, cuối cùng lại đi tháng 12. Tháng này trời se lạnh hơn, âm u hơn, có mưa phùn nữa, nhưng Cao Bằng vẫn đẹp như một giấc mơ.
  Dù là kế hoạch mình sẽ ghé rất nhiều địa điểm, cuối cùng lại đi kịp 3 chỗ thui. Mong là lần sau sẽ có cơ hội để phục thù giấc mơ Cao Bằng này hen.
Cre: Cục Nước Đá