Mây Lảo Thẩn đẹp xuất sắc lòng người quá

  Lảo Thân là một trong những đỉnh núi có cung đường leo lên nhẹ nhàng và đơn giản so với nhiều đỉnh núi khác ở phía Bắc. Bên cạnh đó thời điểm này Lảo Thẩn cũng đang vào mùa săn mây với tỉ lệ săn được nàng vân cực cao.
  Người chưa trekking bao giờ vẫn có thể lên đây săn mây được dễ dàng. Một “biển mây” làm mình cảm thấy không uổng công dậy thật sớm.
ảnh: Huyền Khánh Nguyễn