Check in hồ thuỷ điện Na Hang - Thác Nậm Me - Thác Khuổi Nhi

  Một địa điểm tránh nóng cực phê cho mùa hè năm nay!
Cre: Trọng Annh