Lộc biển đầu năm

  Biển Xuân Hải (Phú Yên) đang vào mùa cá cơm. Nụ cười của những ngư dân được mùa.
Cre: Thanh Duy