Khu rừng rêu Tây Côn Lĩnh, những ngày đầu năm 2024.