Gành Hang - Phú Quý

  Vào một ngày nắng, tất cả sự dễ thương chạy đến và đắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

Cre: Đinh Hương Giang