Huế yêu....

  Mấy hôm nay Hà Nội mưa tầm tã, cho mình xin phép flex chút ảnh Huế iu thương.
Cre: Nguyễn Hồng Nhung