Đập Tân Sơn (Gia Lai) - Đi để chạy trốn hay tìm lại bản thân?

  Có lẽ giữa những phút giây chông chênh của tuổi trưởng thành. Hãy dành cho bản thân mình một khoảng thời gian yên bình như thế!
Cre: Ngô Đoàn Quốc Thắng