Có một Bình Định hơi khác ....

  Có một Bình Định hơi khác lạ một chút. Không phải là Quy Nhơn, không phải Eo Gió - Kỳ Co. Mà là Hoài Hải, Mũi Vi Rồng, Hồ Mỹ Bình, đèo Lộ Diêu…
Cre: Viên Diệu Phát