Chùa Lâm

“5 quan đổi lấy miệng cười
Mười quan anh chẳng tiếc
Chỉ tiếc người có duyên…”
  Chùa Lâm - Thủy Nguyên - Hải Phòng, một ngôi chùa cổ rất đẹp cách trung tâm khoảng 10km.
Cre: An Duy Hoang