Check-in Y Tý....

  Khởi đầu năm mới bằng hành trình chinh phục 1 trong những đỉnh núi đẹp nhất Việt Nam. Tính năm nay đi nhẹ nhẹ mà cũng hơn 5000 cây số.
Cre: Duong Dinh Thinh