Check-in đẹp tựa nàng thơ giữa đất trời Hà Giang

  Có một Hà Giang đẹp như thế, vào những ngày đầu thu. Thanh xuân nhất định phải đến Hà Giang một lần trong đời, để được đắm mình trong chốn “bồng lai tiên cảnh” này.
La Mộc