Những “cụ” gạo trăm tuổi ở Hà Nội đến bây giờ mới bung hoa rực rỡ

  Hai cây gạo cổ thụ hàng trăm tuổi ở ven hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang đến thì bung nở.

Tran Châu (Thùy Châu)