Những “cụ” gạo trăm tuổi ở Hà Nội đến bây giờ mới bung hoa rực rỡ