Vinh

  Dạo gần đây khi ai hỏi sắp tới mình muốn đi đâu nhất. Mình hay trả lời là đi Vinh. Lúc trước hay đi ngang Vinh lắm mà chưa biết có gì và đi đâu. Nên thường sẽ lướt ngang chứ không ghé.
  Nhưng từ khi mình quen được những người bạn ở Vinh, nghe mọi người kể, nghe mọi người nhắc thành ra mình luôn muốn đến Vinh một lần. Thì nay đã có dịp ghé, ngoài say nắng ra thì mọi thứ đều yên bình theo một cách mà mình suy nghĩ.
  Nhất định sẽ quay lại, rất nhiều lần!
Cre: Sơn Đoàn