Vì Đất Nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài

  • Check-in Sơn La
  • Check-in Tà Xùa
  “Vì Đất Nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài…”
Cre: Diệp Hữu Đạt