Chùa Ve Chai | Ngôi chùa nắm giữ 11 kỷ lục Việt Nam

  1. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm làm bằng 600.000 bông hoa bất tử
  2. Tượng phật bằng bê tông trong nhà cao nhất Việt Nam
  3. Tượng Bồ đề Đạt Ma gỗ lớn nhất Việt Nam
  4. Tháp chuông cao nhất Việt Nam (36 mét)
  5. Tượng Khổng tước Vương (chim công) gỗ sao lớn nhất Việt Nam
  6. Ngôi chùa tạo tác bằng miếng sành nhiều nhất
  7. Gốc cây gỗ trâm chứa bộ kinh pháp lớn nhất Việt Nam
  8. Bộ phản gỗ sao lớn nhất Việt Nam (dài 15 mét)
  9. “Song tùng bách hạc” tác phẩm nghệ thuật được xác lập kỷ lục Việt Nam
  10. Bộ bàn ghế bằng gốc cây gỗ sao chạm 12 con giáp lớn nhất Việt Nam
  11. Công trình kiến trúc tái hiện cảnh Mục Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục lớn nhất Việt Nam (chiều dài đường hầm địa ngục khoảng 300 mét)
  • Địa chỉ: Chùa Ve Chai (chùa Linh Phước) - 120 Tự Phước, TP. Đà Lạt
Cre: Nguyễn Ngọc Hải Vy