Vẻ đẹp của Hà Giang

  Những bức ảnh này chỉ nói lên một phần vẻ đẹp của Hà Giang mà thôi, vì bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Tuổi trẻ mà chưa đi Hà Giang thật có lỗi với thiên nhiên.
Cre: Đặng Thái Duy