Thay đổi vĩ độ để cảm nhận Việt Nam mình quá đẹp

  Thay đổi vĩ độ để cảm nhận Việt Nam mình quá đẹp cần chi đâu nước ngoài. Công cuộc săn mây thành công trọn vẹn khiến con tim luỵ mãi không rời. Đi thôi các bạn ơi.
  • Tà Xùa ngày có mây.
Cre: Trương Ngọc Anh