Tháng 3 | Thời điểm đẹp nhất để tới Đà Nẵng!

  Đối với mình - người đã đi Đà Nẵng - Hội An 4 lần. Thì quay trở lại đây vào tháng 3 là đẹp nhất. Có nắng, trời quang đãng và mát mẻ.
ảnh: Hải Yến