Thác Bản Giốc Mùa nước đổ

  Thác Bản Giốc Mùa nước đổ. Cao Bằng mùa nào cũng đẹp. Mỗi mùa một nét đẹp riêng mà không phải nơi đâu cũng có. Nhưng nếu đi vào mùa này thì phải nói Thác Bản Giốc là siêu phẩm.
Cre: Đặng Thái Duy