Suối Yên | Con đường vào ngắm cảnh chùa Hương mùa này

  Để vào vãn cảnh chùa Hương, thì bạn sẽ được đi đò xuôi dòng Suối Yên cực thơ mộng. Có một mùa súng nở rực rỡ, một mùa vàng chờ nơi đây.
ảnh: Ngô Tuyết Mai, Nguyễn Văn Hữu