Suôi Thầu lúc này đang đẹp như mơ…

  “Mọi người vốn dĩ thường phản ứng tiêu cực với những con đường mà họ chưa từng đi qua.”
  Nhưng với Hà Giang có lẽ là không. Bởi bất cứ nơi đâu của Hà Giang cũng đẹp, cũng nên thơ.
Giàng A Phởn