Suối Bản Án - Hang Thẩm Lín (Hà Giang)

  Nơi đến mà mình phân vân suốt cả quá trình lên kế hoạch cho chuyến Hà Giang vì chỉ đi có 3N2D mà đường đi đến nó lại khó mà ai cũng khuyên chỉ nên đi khi có lịch trình 4N3D.
  Nhưng khi quyết định vượt qua mấy kiếp nạn đường xấu kinh khủng thì công sức bỏ qua quá xứng đáng.
Cre: Mén Phạm