Sapa khi mùa xanh về lấp ló

  Ở Sapa chỉ có một vụ lúa 6 tháng, đó là vụ hè thu. Bà con dân bản bắt đầu gieo mạ vào những ngày tháng 5. Tầm khoảng tháng 7 lúa sẽ xanh mướt cả vùng trời.
Cre: Tuyên Parafu