Sa Mu U Bò - 2756m

  Chuyến đi đầu tiên của năm và lần đầu đặt chân tới Sa Mu cứ đinh ninh leo núi suốt 2 năm qua chả có mây đâu, nhưng mà ai ngờ thời tiết ủng hộ hết mình cho chuyến đi.
  Nghe nói thấy bảo là cung dưỡng sinh nên hăng hái đi lắm nhưng có vẻ dưỡng sinh cho người đi lâu năm.
  • Sa Mu lên Trạm Tấu xuống làng Chếu.
  • Tổng quãng đường: khoảng 20 - 21 km.
  • Chiều lên xuất phát từ bản Mù tới lán: 5,6 km thời gian khoảng 6 tiếng cả nghỉ trưa.
  • Từ lán lên đỉnh: 1,6 km thời gian khoảng 2 tiếng.
  • Từ đỉnh xuống chân núi: 13,5 km, thời gian khoảng 8 tiếng cả nghỉ ăn trưa.
Cre: Thảo Nguyên