Phú Yên tháng 3

  Phú Yên tháng 3, trời xanh, biển xanh, cây cỏ cũng xanh. Bao la yên bình quá phải ghé thôi.
Trần Thế Văn