Măng Đen như người thiếu nữ

  Đối với mình, Măng Đen như người thiếu nữ, chẳng ai đoán được ý. Có khi trời đang nắng tự dưng lại mưa phùn lất phất, có khi dự báo thời tiết mưa cả tuần thì lại nắng đẹp lạ lùng.
  Có lẽ Măng Đen sợ rằng, khi đã hiểu hết rồi, người ta sẽ không còn thấy thú vị nữa, sẽ không có cớ gì để tìm hiểu, để ở lại lâu hơn hay quay lại lần nữa?
Cre: Hoàng Hiếu