Phú Quý nhẹ nhàng cuộc sống chậm chậm trôi qua.

  Sương sương vài nơi check in bao đẹp:
  • Gành hang
  • Bên hông chùa Linh Sơn
  • Điện gió
  • Làng chài
  • Mộ thầy
  • Dốc Phượt
Cre: Pham Minh Kiệt