Những góc check-in Vintage ở Hà Nội

  Ảnh 1: Trà Đá ngã tư Trúc Bạch - Châu Long
  Ảnh 2: 10 Tôn Thất Thiệp
  Ảnh 3: Trà đá 08 Hàng Bún
  Ảnh 4: 7B Tôn Thất Thiệp
  Ảnh 5: Những căn nhà cổ trên phố Phan Huy Ích
Cre: Như Như Ý