Mùa nắng lên cũng là mùa đẹp nhất của núi rừng Quảng Bình

  Mùa nắng lên cũng là mùa đẹp nhất của núi rừng Quảng Bình. Những ánh nắng chiếu xuyên qua các khe lá, con suối, dòng sông tạo nên sự lấp lánh, óng ánh, trong xanh của đại ngàn Phong Nha - Kẻ Bàng.
  Mùa nắng lên cũng là mùa của sự dịch chuyển, mùa của sự chinh phục. Hãy xách balo lên cùng những người bạn cùng chí hướng cùng đam mê chinh phạt rừng xanh.
Cre: Lê Lưu Dũng