Một vài khoảnh khắc đẹp....

  Một vài khoảnh khắc đẹp mình chụp lại trên cung đường biển đẹp nhất Phú Yên. Mùa hè đến rồi, thả mình trên những cung đường ở đây thôi.
Cre: Điệu Võ