Một bãi hoang sơ ở Ninh Thuận.....

  Một bãi hoang sơ ở Ninh Thuận. Không có điện, cũng chẳng có sóng điện thoại. Bất cứ khi nào thấy mỏi mệt, thì hãy về với biển - vỗ về và chữa lành cho tâm hồn của chính mình.
ảnh: Bảo Tú