Mọi người đang có dự định đi Mù Cang Chải....

  Mọi người đang có dự định đi Mù Cang Chải thì nên đi sớm nhất có thể. Chắc tầm 10 hôm nữa là dân họ gặt hết lúa. Hiện tại thì lúa ở trong Kim Noi đang chín đẹp nhất.
  Mọi người xem ảnh với xem review thấy lúa vẫn còn xanh là vì mấy điểm du lịch họ trồng muộn để kéo dài thời gian đón khách. Để trải nghiệm đầy đủ hết về Mù Cang Chải thì phải là cả hành trình, thời tiết, văn hoá.
  Với mình, Mù Cang Chải không chỉ là những địa điểm check-in!
Cre: Tuấn Hiển