Mấy nay Miền Bắc mất điện thì phải làm sao?!

  Tầm này nóng quá thì làm gì. Nóng 40 độ nên cứ tới chỗ có nước mà thẳng tiến nha.
  • MEDI Thiên Sơn - Ba Vì - Hà Nội
Hoàng Ánh Dương