Đi xuyên Việt 1 mình...

  Đi xuyên Việt 1 mình, điều tuyệt vời nhất mỗi cuối ngày là được ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ngoài biển, hoàng hôn trên sông, và hoàng hôn Tây Nguyên!
Cre: Lại Văn Đông