Mặt sau núi Mắt Thần

  Mặt sau núi Mắt Thần - Cao Bằng cũng đẹp không kém gì mặt trước, thậm chí có phần hơn vì còn khá vắng vẻ. Đặc biệt, ngồi ngắm hoàng hôn ở đây cũng chill lắm á.
Cre: Trần Quỳnh