Lễ hội tam giác mạch

  Lễ hội tam giác mạch không biết diễn ra thời gian cụ thể như nào. Nhưng cứ từ đầu tháng 10 tới hết tháng 12 khắp các nẻo đường của Hà Giang hoa tam giác mạch đã phủ kín khắp các đồi rồi.
  • Tam Giác Mạch tháng 10.
Cre: Nguyễn Sỹ Đức