Làng hương Quảng Phú Cầu

“Hương trầm một nén tâm thành
Sạch, thơm tinh khiết vờn quanh tỏa vào…”
  Khi những di sản truyền thống ngày càng được các thế hệ trẻ trân trọng và gìn giữ thì Làng hương Quảng Phú Cầu là một địa điểm tuyệt vời để ghé thăm.
  Nơi đây có một bản đồ Việt Nam tuyệt đẹp được vẽ lên theo một cách đặc biệt, từ những bó hương xinh đẹp của các cô các bác. Mình có được biết thì làng hương nơi đây đã có lịch sử hơn 100 năm, hôm mình đi có rất nhiều đoàn khách nước ngoài cũng ghé vào thăm quan rất nhiều!
Cre: Nguyễn Ánh Hồng