LADAKH | Vùng Đất Phật Giáo Bình Yên Bên Dãy Himalayas

  • Ladakh, The Land Of Daydreamers!
  Nếu chọn một vài tính từ để mô tả cho chuyến đi đến Ladakh thì mình sẽ chọn: vời vợi, an, lành và hạnh phúc. Là những ngày xe chạy, vút qua những thung lũng nhiều cỏ xanh, nắng và núi cao.
  Ladakh là một vùng đất trù phú lòng tử tế, nhiều oxygen sạch, được bao quanh bởi những ngọn tuyết sơn của dãy Himalayas. Ở đây văn hoá và lịch sử có sự liên quan mật thiết với Tây Tạng nên sẽ có rất nhiều tu viện phật giáo, nơi người dân đến để cầu bình an, lũ trẻ khắp nơi đến để học.
Cre: Chan La Cà