Không khi tết đã bắt đầu rộn ràng

  Chợ hoa Công viên 23/9 và Công viên Gia Định ngày 24 tháng Chạp. Không khi tết đã bắt đầu rộn ràng.
Cre: Thanh Dat Phan