Rừng rêu Samu - U Bò

  Địa điểm này dạo này đang hot quá nên mình cũng phải leo cho biết.
Cre: Bùi Quân Dân