Hòn Nưa - Phú Yên

  Hòn Nưa là một hòn đảo nhỏ với hình thù như chú khủng long ngủ vùi ở đại dương và những bãi tắm xanh trong vô cùng.
Điệu Võ